Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hur ska vi tänka framåt kring vården för personer med psykiatrisk problematik och samtidigt beroendetillstånd?

Forskning
Hälsa & medicin
Samhälle & ekonomi

Det finns idag tre pågående separata samsjuklighetsutredningar som utvärderat hur vården fungerar för denna patientgrupp och deras förslag på vad som behöver göras framåt för att vården ska fungera bättre.

Seminarium
Datum
16 dec 2021
Tid
09:00 - 12:00
Plats
Regionens hus i Göteborg eller på distans

Arrangör
Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA)

  Alla tre utredningarna har samlat in information från olika aktörer i Västra Götaland och vi vill gärna ta del av deras resultat.

  • Regeringsuppdraget som leds av Anders Printz
  • FoU i Väst genomför en kartläggning utifrån uppdrag från Handlingsplan Psykisk Hälsa
  • SKR samlar in information från alla regioner och kommuner gällande vård för personer med samsjuklighet

  CERA bjuder in till ett gemensamt seminarium den 16 december där rapporterna kommer att presenteras och diskuteras. Ytterligare information kommer att publiceras i augusti.

  Kontaktperson på CERA och Göteborgs universitet: Katarina Englund

  CERA: Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende