Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: kkolosov/AdobeStock
Länkstig

Hur kan internet bli en plats för ökad delaktighet?

Forskning
Utbildning & lärande

Med utgångspunkt i projektet "Delaktighet på nätet? Särskoleelevers identitetsskapande aktiviteter på internet" kommer föreläsningen fokusera på ungdomars, föräldrars och professionellas syn på delaktighet på internet samt hur strategier för positivt risktagande kan bidra till en ökad med också en säkrare delaktighet.

Seminarium,
Webinar
Datum
11 maj 2021
Tid
10:00 - 11:00
Plats
Seminariet hålls via Zoom
Ytterligare information
Länk till seminariet i
Zoom

Medverkande
Emma Sorbring, professor, Högskolan Väst
Bra att veta
Seminariet är öppet för alla intresserade. Ingen föranmälan krävs.
Arrangör
Kollegiet för kritiska studier av våld i skola och samhälle

Våra resultat pekar på att unga upplever motsägelsefulla risker med internet, där risken för att råka ut för något obehagligt ställs mot risken att missa något (fear-of-missing-out). Genom att vuxna i  ungdomens näromgivningen uppmärksammar ungdomens syn på risk, kan de stötta ungdomen till en ökad, men säkrare, delaktighet på internet.

Emma Sorbring är professor i barn- och ungdomsvetenskap på Högskolan Väst. Forskningsintresse är inom områdena ungas vardag och välbefinnande, föräldrar, barn och unga samt samhällets stöd och insatser. Forskningen berör både barns och ungdomars generella livsvillkor, men också barns och ungdomars utsatthet i samhället.