Bild
Round goby.
Den invasiva främmande arten svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) är en av de arter som kan övervakas med hjälp av DNA-analyser.
Foto: J.T.Lewis, Shutterstock
Länkstig

Hur kan DNA användas för att övervaka främmande arter?

Hållbarhet & miljö
Naturvetenskap & IT

DNA-analyser av vattenprover förändrar vårt sätt att övervaka den biologiska mångfalden i havet. Erland Lettevall och Marina Panova kommer i detta Sea and Society talk ge en introduktion till tekniken och diskutera dess för- och nackdelar jämfört med traditionella metoder. De kommer även att diskutera vad som behövs innan vi fullt ut kan utforska potentialen för DNA-metodik i miljöövervakning och hur forskare och myndigheter kan samarbeta för att uppnå detta tillsammans.

Webinar
Datum
23 mar 2023
Tid
12:05 - 13:00
Plats
Zoom webinar

Medverkande
Erland Lettevall, utredare på Havs- och vattenmyndigheten
Marina Panova, forskare på Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
Bra att veta
In english
Arrangör
Centre for Sea and Society

Om miljö-DNA

Djur och växter lämnar genetiska DNA-spår efter sig i miljön. Detta kan användas för att påvisa förekomst av en art utan att den behöver fångas eller observeras. Tekniken benämns miljö-DNA eller eDNA (från engelskans "environmental DNA") och används allt oftare inom miljöövervakningen. Särskilt intressant är metoden för att upptäcka och följa spridningen av vattenlevande invasiva främmande arter.

Om talarna

Erland Lettevall är utredare på enheten för miljöövervakning på Havs- och vattenmyndigheten. Han är ansvarig för de nationella övervakningsprogrammen för främmande vattenlevande arter och är delegat i EU-kommissionens vetenskapliga forum för invasiva främmande arter. Han arbetar också med övervakning av mänsklig påverkan på den marina miljön orsakat av undervattensbuller samt fysiska prospekteringsaktiviteter och konstruktioner.

Marina Panova är forskare vid Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet. Hon arbetar med utveckling och utvärdering av eDNA-metoder för miljöövervakning, till exempel upptäckt av invasiva arter eller DNA-baserade undersökningar av biologisk mångfald. Hon är medlem i SWEDNA – Swedish eDNA-lab vid Göteborgs universitet.

Om Sea and Society Talks

Sea and Society Talks  är en serie lunchseminarier som anordnas av Centrum för hav och samhälle med fokus på FN:s mål för hållbar utveckling. Seminarierna kopplar samman mål 14 "Livet under vattnet" med de övriga 16 målen.

Länk till webbinariet

Länk till zoom-webbinariet skickas ut efter registrering.