Länkstig

Högre seminarium: Kvinnohistorisk forskning på Centrum för Näringslivshistoria

Forskning

Välkommen till Institutionen för kulturvårds högre seminarium där Inger Olausson ger en inblick både i Centrum för Näringslivshistorias verksamhet och i det kvinnohistoriska projektet.

Seminarium
Datum
28 sep 2022
Tid
15:00 - 17:00
Plats
Zoom och möjlighet att följa seminariet i Diamanten (Geovetarcentrum)

Medverkande
Inger Olausson
Arrangör
Institutionen för kulturvård

Under hösten 2021 och våren 2022 tillbringade Inger Olausson sammanlagt sex månader som gästforskare vid Centrum för Näringslivshistoria (CfN) i Bromma, Stockholm inom ramen för Göteborgs universitets sabbaticalprogram. CfN är ett av världens ledande näringslivsarkiv, med ca 75 000 hyllmeter arkivmaterial från omkring 7 000 svenska företag. Centret är organiserat som en ideell förening med ett stort antal svenska företag som medlemmar. Inger har varit knuten till centrets forskningssekretariat, där oberoende forskning bedrivs på frågor som rör företagande och näringsliv i Sverige. De anordnar webbinarier, seminarier, ger ut en tidskrift, sprider företagshistoria i en onlinetidning, driver ett bokförlag och har en arkivpedagog anställd.

Några mål med vistelsen vid CfN har varit att bygga upp samarbeten och nätverk, med målet att utveckla och stärka forskningsfältet hortikulturhistoria, samt att göra detta forskningsfält känt i nya sammanhang. Vilka möjligheter finns det att använda detta arkiv i undervisning och för kompetensutveckling vid institutionen för kulturvård? Djupdykningar i arkiven har också gjorts med mål att fördjupa en kvinnohistorisk studie om kvinnors kamp att få till stånd likställda trädgårdsutbildningar för kvinnor och män och för att fullt ut accepteras som yrkesarbetande trädgårdsmästare i en bransch som var mansdominerad från dess att branschen tog form under 1800-talet och långt in på 1900-talets andra hälft. Det sistnämna projektet har utmynnat i ett bokmanus författat i samarbete med trädgårdsantikvarien Boel Nordgren, med preliminär utgivning på Bokförlaget Arena under 2023.

I seminariet ges dels en inblick i Centrum för Näringslivshistoria och dess verksamhet, och dels en inblick i det kvinnohistoriska projektet. Seminariet hålls på svenska.

En kort artikel ur CfN:s tidning Företagshistoria bifogas, och ett inspelat seminarium från Ingers tid vid CfN finns att titta på här: https://www.youtube.com/watch?v=87thXxbVtnc.