Länkstig

Högre seminarium: Kettil Nordesjö - Digitaliseringens betydelse för relationen mellan socialarbetare och klient

Samhälle & ekonomi

Forskaren Kettil Nordensjö från Malmö universitet gästar Göteborgs universitet och pratar om digitaliseringens betydelse för relationen mellan socialarbetare och klient.

Seminarium
Datum
12 apr 2023
Tid
13:15 - 15:00

Välkommen till detta högre seminarium om digitaliseringens betydelse för relationen mellan socialarbetare och klient – en litteraturöversikt och studie av automatiserat ekonomiskt bistånd

Docent och lektorn Kettil Nordesjö från Malmö universitet kommer prata om digitaliseringens betydelse för relationen mellan socialarbetare och klient utifrån en litteraturöversikt samt en studie av implementeringen av automatiseringen av handläggningen av ekonomiskt bistånd i två kommuner.

Det övergripande paraplyet är om digitaliseringens betydelse för relationen, medan studien är ett exempel på hur digital teknik implementeras och får olika konsekvenser för professionellas arbete med klienter.

Kommentator: Inger Kjellberg