Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Högre seminariet

Forskning
Kultur & språk

Erik Zillén, docent i Litteraturvetenskap vid Lunds universitet, presenterar sin nya bok om den aisopiska fabelns historia i Sverige:Fabelbruk i svensk tidigmodernitet. En genrehistorisk studie.

Seminarium
Datum
2 dec 2020
Tid
14:15 - 16:00
Plats
Zoom

Boken, som argumenterar för det tidigmoderna som optimalt periodbegrepp i svensk fabelhistorieskrivning, kartlägger hur genren togs i aktivt bruk språkdidaktiskt, moralpedagogiskt, exemplumretoriskt under 1500-, 1600-och 1700-tal och hur fabeln runt 1800 hamnade i en kris som den aldrig hämtat sig från.Samarrangemang med Tidigmoderna seminariet.

Ordförande: Cecilia Rosengren.