Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Helena Sehlin - licentiatseminarium

Forskning
Hälsa & medicin

Slutseminarium för medicine licentiatexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi

Seminarium
Datum
6 maj 2021
Tid
13:00 - 15:00
Plats
Sal 2119, Hälsovetarbacken
Antal platser
För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta digitalt via länk

Licentiatuppsatsens titel

Internet-based support and coaching - Exploring the feasability of an intervention for young people with ADHD and autism spectrum disorder

Betygsnämnd och ordförande

  • Docent Eva-Lena Bratt, inst för vårdvetenskap och hälsa
  • Docent Stefan Winblad, psykologiska institutionen
  • Professor Susanne Bejerot, inst för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Ordförande: docent Peter Andiné, inst för neurovetenskap och fysiologi

Bra att veta

Seminariet hålls på svenska.

För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta via streaming (länk till Zoom Webinar publiceras här veckan för seminariet).