Bild
Länkstig

Havet, vetenskapen och samhället i en förändrad värld

Hållbarhet & miljö

Hur kan vi bäst samarbeta för att skapa en rättvis och hållbar omställning samtidigt som vi skyddar våra hav? Panelsamtal mellan forskare från Göteborgs och Kiels Universitet och representanter för Göteborgs Stad.

Föreläsning
Datum
4 jun 2023
Tid
11:00 - 12:00
Plats
Omställningslabbets scen i Frihamnen, Göteborg

Medverkande
Christian Wagner-Ahlfs, Kiels universitet
Kai de Graaf: Kiels universitet
Madeleine Prutzer, Havsmiljöinstitutet
Carl-Johan Skogh: HDK-Valand, Göteborgs universitet
Torsten Linders, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
Malin Finlöf: Omställningslabbet, Göteborgs Stad
Moderator: Jessica Hjerpe Olausson, RISE
Bra att veta
Gratis och öppet för alla. Panelsamtalet är på engelska.
Arrangör
Centrum för hav och samhälle

Förändringar kan skapa nya möjligheter men också konflikter och friktion. Så hur kan vi bäst samarbeta för att skapa en rättvis och hållbar omställning? Möjliga svar på denna fråga har tagits fram av forskare från Kiels universitet och Göteborgs universitet. I Tyskland används så kallade "living labs" för att få motstridiga intressegrupper att samverka. Bland annat har nya karriärmöjligheter inom fisket utvecklats samtidigt som det främjar skyddet av kuster och hav.

På liknande sätt kan det ”omställningslabb” som byggts i Frihamnen i Göteborg fungera. Det är en del i den stora satsningen Prototyp Göteborg som presenteras under sommaren 2023 och fokuserar på lösningar och utmaningar runt om i staden. Här ingår bland annat en prototyp för marina kolonilotter som byggts i Frihamnen.

Passa på att besöka Omställningslabbet under Göteborgs Jubileumsfestival i Frihamnen och lyssna på denna paneldiskussion om hur havet, vetenskapen, samhället och Göteborgs stad är beroende av och kopplade till varandra.

Om deltagarna

Christian Wagner-Ahlfs är koordinator för transdisciplinär forskning vid Kiel Marine Science, Kiels universitet. Han ansvarar för att främja samarbetet mellan forskare och experter från politik, civilsamhälle och näringsliv. Målet är samdesign av forskningsfrågor och att samarbeta i utvecklingen av lösningar för att uppnå hållbara utvecklingsmål. Han är utbildad kemist med många års erfarenhet som verkställande direktör för en icke-statlig organisation och som journalist.

Kai de Graaf är forskare vid Center for Ocean and Society/Kiel Marine Science, Kiels universitet. Kai har studerat arkeologi och geologi och är utbildad pedagog. Han arbetar inom olika områden av utbildning och facilitering i gränslandet mellan vetenskap och samhälle. Han forskar om en tvärvetenskaplig metod som kallas "Living Labs". Denna metod är kärnan i projektet SpaCeParti (www.spaceparti.de), där vetenskap och intressenter arbetar hand i hand för att hitta möjliga lösningar för hållbart kustfiske i västra Östersjön.

Carl-Johan Skogh är universitetslektor i design vid HDK-Valand, Högskolan för konst och design, Göteborgs universitet. Han är en del av Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning (Swemarc). Med ett transdisciplinärt förhållningssätt och intresse för matkultur undersöker han hur design som ett växande område bidrar till kunskapsproduktion. 

Torsten Linders har en bakgrund inom forskning och undervisning i fysisk oceanografi. Han leder nu projektet Co-Creating Better Blue (C2B2). Hans fokus är samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor och hans övergripande ambition är att öka innovationstakten och användningen av marin data.

Malin Finlöf är utbildad arkitekt och huvudplanerare för platsutveckling på stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs Stad, och arbetar som projektledare för Prototyp Göteborg.

Madeleine Prutzer är forskare och senior rådgivare vid Havsmiljöinstitutet med fokus på miljökommunikation och medskapande perspektiv i relation till ekosystembaserad havsförvaltning.

Jessica Hjerpe Olausson, är senior projektledare på RISE med 20 års erfarenhet av statligt arbete med havsfrågor samt blå ekonomi. Hennes nuvarande arbete fokuserar på att stödja myndigheter i arbetet med klimatanpassning i kustzonen och relationen mellan det som byggs till havs och kustsamhällen.

Om Prototyp Göteborg

Prototyp Göteborg är ett samarbetsprojekt som leds av Stadsmiljöförvaltningen, Göteborg & Co och Stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med stadens förvaltningar och företag, industrin, akademin, ideella föreningar och allmänheten.