Bild
Länkstig

Havet, vetenskapen och samhället i en förändrad värld

Hållbarhet & miljö

Hur kan vi bäst samarbeta för att skapa en rättvis och hållbar omställning samtidigt som vi skyddar våra hav? Panelsamtal mellan forskare från Göteborgs och Kiels Universitet och representanter för Göteborgs Stad.

Föreläsning
Datum
4 jun 2023
Tid
11:00 - 12:00
Plats
Omställningslabbets scen i Frihamnen, Göteborg

Medverkande
Christian Wagner-Ahlfs, Kiels universitet
Kai de Graaf: Kiels universitet
Madeleine Prutzer, Havsmiljöinstitutet
Karl-Johan Skogh: Högskolan för design och konst, Göteborgs universitet
Torsten Linders, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
Malin Finlöf: Omställningslabbet, Göteborgs Stad
Moderator: Jessica Hjerpe Olausson, RISE
Bra att veta
Gratis och öppet för alla. Panelsamtalet är på engelska.

Förändringar kan skapa nya möjligheter men också konflikter och friktion. Så hur kan vi bäst samarbeta för att skapa en rättvis och hållbar omställning? Möjliga svar på denna fråga har tagits fram av forskare från Kiels universitet och Göteborgs universitet. I Tyskland används så kallade "living labs" för att få motstridiga intressegrupper att samverka. Bland annat har nya karriärmöjligheter inom fisket utvecklats samtidigt som det främjar skyddet av kuster och hav.

På liknande sätt kan det ”omställningslabb” som byggts i Frihamnen i Göteborg fungera. Det är en del i den stora satsningen Prototyp Göteborg som presenteras under sommaren 2023 och fokuserar på lösningar och utmaningar runt om i staden. Här ingår bland annat en prototyp för marina kolonilotter som byggts i Frihamnen.

Passa på att besöka Omställningslabbet under Göteborgs Jubileumsfestival i Frihamnen och lyssna på denna paneldiskussion om hur havet, vetenskapen, samhället och Göteborgs stad är beroende av och kopplade till varandra.

Om Prototyp Göteborg

Prototyp Göteborg är ett samarbetsprojekt som leds av Stadsmiljöförvaltningen, Göteborg & Co och Stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med stadens förvaltningar och företag, industrin, akademin, ideella föreningar och allmänheten.