Länkstig

Halvtidsseminarium med Lina Wirehag Nordh

Forskning

Titel: Patienternas barn - Psykisk mående, familjekontext och förebyggande interventioner för barn till föräldrar med depression, ångest eller bipolär sjukdom.

Seminarium
Datum
10 dec 2021
Tid
10:30 - 12:30
Plats
F7

Arrangör
Psykologiska institutionen