Länkstig

Halvtidsseminarium: Madeleine Liljegren

Hälsa & medicin

Hälsofrämjande kvaliteter i utemiljö vid särskilda boenden för äldre personer - från kartläggning till arbetsmetod för design, planering och utvärdering Halvtidsseminarium vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Seminarium
Datum
13 jun 2023
Tid
10:00 - 12:00
Plats
Sal 2119, Hus 2, Arvid Wallgrens backe eller zoom
Ytterligare information
Zoomlänk

Madeleine Liljegren - Hälsofrämjande kvaliteter i utemiljö vid särskilda boenden för äldre personer - från kartläggning till arbetsmetod för design, planering och utvärdering

Halvtidsseminarium vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Ledamöter i granskningskommittén:
Docent Sofie Jakobsson, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.
Universitetslektor Eva Holmgren, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet.
Universitetslektor Elizabeth Marcheschi, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp.

Datum: 13 juni
Tid: kl 10.00

Plats: sal 2119, hus 2, HVB, Arvid Wallgrens backe. 

Zoom