Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Halvdagsseminarie med Medeltidskommittén

Kultur & språk
Samhälle & ekonomi

.

Seminarium
Datum
6 maj 2021
Tid
13:00 - 17:00
Plats
Zoom

Arrangör
Institutionen för historiska studier

Medeltidskommittén har under många år haft traditionen att arrangera hel- eller halvdagsseminarier kring nya avhandlingar inom medeltidsforskning. På grund av rådande omständigheter sköts dock dessa seminarier upp under år 2020. Det tar vi igen i år genom att arrangera två halvdagsseminarier, ett den 6 maj och ett under hösten 2021. Den 6 juni bjuder vi in till presentationer av och diskussion kring fyra spännande avhandlingar och har glädjen att välkomna följande forskare:

Marianne Moen, disputerade i arkeologi från Oslo universitet i februari 2019 och presenterar sin avhandling: Kjønn i vikingtiden: mer enn barske menn og stolte husfruer?  (se vidare: https://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2019/moen.html)


Max Naderer, disputerade i historia Oslo i oktober 2020 och presenterar sin avhandling: Love and Fear. Debating violence in the political culture of the ‘civil war’ period in Norway and Denmark, c. 1130–1240.  (se vidare: https://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2020/naderer.html)
 
Linda Qviström, disputerade i arkeologi från Stockholms universitet i januari 2020 och presenterar sin avhandling: Rum utan utsikt: fönster och ljus i medeltida byggnader. (se vidare: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1367495/FULLTEXT01.pdf)
 
Hanna Åkerström, disputerade i Nordiska språk från Uppsala universitet i september 2020 och presenterar sin avhandling: Visuella textkonventioner i den tidiga vikingatidens runristningar (se vidare: http://www.runforum.nordiska.uu.se/hanna-akerstroms-disputation/

Seminariet är en del av en seminarieserie arrangerat av Medeltidskommittén vid Humanistiska fakulteten. 

Seminariet äger rum via Zoom och följande länk: https://gu-se.zoom.us/j/66576895356