Bild
Skörd av brunalger
Foto: Karin Björk
Länkstig

Hållbar tångodling: framtidens gröna åkrar är blå!

Populärvetenskap

Populärvetenskaplig föreläsning av Gunilla Toth

Föreläsning
Datum
8 jul 2021
Tid
18:00 - 18:45
Antal platser
50 i hörsalen
Kostnad
fri entré

Medverkande
Gunilla Toth
Arrangör
Tjärnö marina laboratorium

Intresset för tång har ökat kraftigt på senare år. Tång är havslevande växter med många olika användningsområden. Odling av tång konkurrerar inte om värdefull åkermark och är miljövänlig eftersom den inte kräver gödsel, bekämpningsmedel eller bevattning. Under föreläsningen berättar Gunilla om olika sorters tång, vad man kan använda dem till, hur man odlar dem, vilka fördelar de har och hur framtiden för tångodling ser ut i Sverige.

Docent Gunilla Toth är anställd som universitetslektor vid Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet, med placering vid Tjärnö marina laboratorium. Vid sidan om Gunillas omfattande universitetsundervisning forskar hon också om marin kemisk ekologi och odling av alger. Hon är med i det privata företaget Nordic SeaFarm.