Länkstig

Gunnar Nyman - Contact allergy to propolis and beeswax. Occurence, diagnostics, and chemistry

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, i ämnet dermatologi och venereologi

OBS: Disputationen kan även följas via länk;
https://gu-se.zoom.us/j/62975711175

Huvudhandledare: Linda Hagvall
Bihandledare: Amra Osmancevic
Opponent: Åke Svensson, Lunds universitet, Lund
Betygsnämnd: Sirkku Peltonen, Anneli Julander och Kjell Torén