Länkstig

GPCC på Omvårdnadskonferens - möjlighet att leva väl

Hälsa & medicin

Träffa oss vid vårt utställningsbord på Omvårdnadskonferens - möjlighet att leva väl

Konferens
Datum
29 nov 2023
Tid
09:00 - 16:30
Plats
Clarion Hotel Sign, Stockholm 
Kostnad
Kostnadsfritt
Ytterligare information
Konferensens
webbplats

Arrangör
Cancerfonden och Svensk Sjuksköterskeförening

Information från konferensens hemsida:

Välkommen till en heldagskonferens som handlar om de senaste framstegen inom omvårdnadsforskningen! Konferensen arrangeras särskilt för dig som är sjuksköterska inom onkologi och palliativ vård, både för dig som är chef och för dig som inte har ledningsansvar.
 
Under dagen kommer inbjudna talare bland annat att prata om vikten av en individualiserad cancerprocess, träning under cytostatikabehandling, sexuell hälsa och att möta närstående till svårt sjuka personer.  

Vi vill att fler sjuksköterskor ska få möjlighet att ta del av ny forskning inom omvårdnad och konferensens syfte är att sprida forskningsresultat och goda exempel samt att inspirera till implementering av forskning. Vi vill även att dagen ska agera som en mötesplats och arena för kontaktskapande och nätverkande, för både deltagare och forskare. Deltagare kommer också få höra mer om forskningsfinansiering från Cancerfonden. 

Konferensen gör vi i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening.

Konferensen är en del av Cancerfondens satsning på omvårdnad. Genom en rad initiativ vill Cancerfonden sprida forskningsresultat och goda exempel samt inspirera till implementering av forskningsresultat och en utveckling av vården.