Länkstig

GPCC på Framtidens Hälso- och Sjukvård 2024

Hälsa & medicin

Personcentrerad vård: kunskap(er) och innovationer för hälsa i föränderliga samhällen.

Konferens
Datum
24 jan 2024
Tid
09:30 - 10:15
Plats
Kistamässan
Kostnad
Ja
Ytterligare information
Konferensens
webbplats

Medverkande
Axel Wolf, Centrumföreståndare, GPCC, med flera, se eventets hemsida under Ytterligare information ovan

Personcentrerade vårdinnovationer i föränderliga samhällen hänvisar till nya tillvägagångssätt, strategier och metoder som fokuserar på att optimera hälso- och sjukvård och omsorg till personens resurser, behov, mål och värderingarna för att tillhandahålla mer effektiv och jämlik sjukvård.
 
Dagens samhällen präglas idag mer än förr av demografiska förändringar, teknisk utveckling, ekonomiska förhållanden samt norm och attitydförändringar, vilket så klart även påverkar hälso- och sjukvård samt omsorg. Hälso- och sjukvården behandlar idag mycket effektivt en rad olika enskilda sjukdomstillstånd, men helhetsbilden av patienten och hens perspektiv, erfarenheter, kunskap och medverkan fattas. Personcentrering är en etik som vägleder i praktiska handlingar som medmänniska och yrkesperson.  Många professionella inom hälso- och sjukvård hävdar att de redan arbetar personcentrerat, dock saknas en systematik som skapar medvetenhet om varje enskild handling, goda rutiner och arbetssätt och att den övergripande organisationen är anpassad för detta.
Med personcentrerad vård kan samhällens resurser användas mer effektivt vilket studier vid bland annat Centrum för personcentrerad vård (GPCC) har kunnat visa.
 
Under föreläsningen kommer det aktuella kunskapsläget, goda praktiska exempel samt en framtidsspaning att diskuteras.