Länkstig

GPCC på FOKUS Patient Personcentrerad vård

Hälsa & medicin

Är precisionshälsa eller patientcentrering samma sak som Personcentrerad vård? Personcentrerad vård är ett begrepp som har funnits en längre tid, men tolkas och upplevs olika beroende på var i vårdresan man befinner sig och vilken position eller funktion man har.

Konferens
Datum
9 okt 2023
Tid
09:00 - 19:00
Plats
Bonnierhuset Konferens, Stockholm
Kostnad
Ja
Ytterligare information
Konferensens
webbplats

Medverkande
Axel Wolf, Centrumföreståndare, GPCC, med flera, se eventets hemsida under Ytterligare information ovan
Arrangör
FOKUS Patient

Den här konferensen kommer att vända och vrida på begreppet och ställa frågor som t.ex. om precisionsmedicin och transplantation är de optimala personaliserade behandlingarna eller om olika diagnoser har lättare eller svårare att få den personcentrerade vården?

Personcentrerad vård sägs ska vara ett förhållningssätt eller en vårdmodell där patienten deltar aktivt i planering och genomförande av den egna vården som ska ske i samarbete med vårdpersonal, samt ibland även närstående. Nya ord och begrepp kräver förklaring och förståelse för att man ska kunna påverka.