Länkstig

Gästprofessor Annalisa Sannino – verksamhetsteori, formativa interventioner och Change Laboratory

Forskning

I forskningsmiljön SKUL (Skolutveckling och ledarskap) vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik har vi förmånen att under maj månad ha gästprofessor Annalisa Sannino från finländska Tampere universitet hos oss. Annalisa är en internationellt erkänd och mycket framstående verksamhetsteoretiker, som bland annat har arbetat med och forskat om interventionsmetoden Change Laboratory. Vid detta seminarium får du möta Annalisa, som berättar om verksamhetsteori, formativa interventioner och Change Laboratory. Jämförelser görs med andra (närliggande) interventionsansatser, som aktionsforskning. Presentatör: Annalisa Sannino, professor Tampere universitet, Finland Seminariet ges i samverkan med Kollegiet för utbildningsledarskap.

Seminarium
Datum
11 maj 2022
Tid
16:00 - 18:00
Plats
zoom - länk ej klar, kommer!