Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

”Funktionell grammatikundervisning” – Ny kurslitteratur om funktionell grammatik och textundervisning

Kultur & språk
Utbildning & lärande

Johanna Salomonsson från Linnéuniversitetet presenterar ny kurslitteratur om funktionell grammatik och textundervisning för (lärar)studenter i svenska och svenska som andraspråk. Boken är författad i samarbete med Studentlitteratur utifrån behovet att med hjälp av exempel förklara grammatik ur ett funktionellt perspektiv.

Seminarium
Datum
18 okt 2021
Tid
13:15 - 15:00
Ytterligare information
Textunderlag

Medverkande
Johanna Salomonsson, Linnéuniversitetet
Arrangör
Institutionen för svenska språket

Boken tar till största delen hjälp av SFG som teori, men även den traditionella grammatiken vävs in när så är relevant för att kunna beskriva ett visst språkligt fenomen ur ett formperspektiv. På så sätt vävs form och funktion samman när olika grammatiska aspekter beskrivs, diskuteras och problematiseras. Inför seminariet tillhandahålls två kapitel som rör satsen. Dels ett kapitel som beskriver satsen ur ett funktionellt perspektiv och hur de är hierarkiskt och logiskt relaterade. I det andra kapitlet beskrivs ordföljd med hjälp av både den traditionella teorin och SFG för att beskriva ordföljdsregler i svenskan. Under seminariet välkomnas synpunkter och idéer på hur detta kan presenteras på ett tillgängligt sätt för målgruppen, dvs. studenter på grund- (och även avancerad) nivå som studerar grammatik och/eller textanalys.