Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fritidshemmet, fritiden, barndom och utsatthet

Forskning
Utbildning & lärande

Anna-Lena Borg och Sara Andersson presenterar sina respektive avhandlingsprojekt. Ta del av två planerade studier med fokus på fritidshemmet och fritiden, barndom och utsatthet och delta i samtal om både metodologiska och teoretiska frågor.

Seminarium,
Webinar
Datum
17 mar 2021
Tid
13:00 - 14:00
Plats
Seminariet hålls via Zoom - se nedan under "Bra att veta"

Bra att veta
https://gu-se.zoom.us/j/65125198490

Meeting ID: 651 2519 8490
Arrangör
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande/Forskningstemat Unga, utsatthet och välbefinnande

Våld och utsatthet i fritidshem - en etnografisk studie med fokus på barns perspektiv

Anna-Lena Borg

Avhandlingsarbetets fokus är våld och utsatthet bland barn i fritidshem. Med utgångspunkt i barndomssociologi och dess teoribildning kring vår tids syn på barn, planeras arbetet lägga särskilt fokus vid barns egna perspektiv. Fritidshemmets verksamhet har uppmärksammats bland annat genom den statliga utredning (SOU 2020:34) som presenterades 11 juni 2020. Utredningen presenterade en rad områden som kräver förbättring för att kunna erbjuda barn i fritidshem en trygg och utvecklande verksamhet. Det finns få studier som undersöker våld och utsatthet i fritidshem. Genom en etnografisk studie med observationer, intervjuer och samtal, kommer barns egna perspektiv, upplevelser och tankar om våld och utsatthet att utforskas tillsammans med lärares erfarenheter och tankar kring ämnet. Studien planeras att genomföras vid två olika fritidshem belägna i landsortskommuner.

Den villkorade fritiden – barndom, fritid och stadens periferi

Sara Andersson

Avhandlingsarbetet tar sin utgångspunkt i en kritisk ansats till hur fritiden organiseras och ges mening, med särskilt fokus på den urbana periferi – stadens utsatta områden som både inom det offentliga och vetenskapliga samtalet diskuterats flitigt de senaste åren. Med en etnografisk ansats och blicken riktad mot de institutionella ramar som omger barns liv, planeras studien genomföras som en fallstudie lokaliserad till en stadsdel som definieras som ett utsatt område. Genom deltagande observationer, intervjuer och policyanalys undersöks hur ideella organisationer, institutioner samt kommunala aktörer tillsammans skapar och förhandlar fritidens mening och organisering.