Bild
Tavla på skog och silhuetter av människor
Länkstig

Frida Magnusdotter Ivarssons disputation

Naturvetenskap & IT

Doktorand Frida Magnusdotter Ivarsson försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Frame Shifting and Frame Blending in Digital Transformation" vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet.

Disputation

Medverkande
Doktorand: Frida Magnusdotter Ivarsson
Opponent: Professor Eivor Oborn, Warwick Business School, The University of Warwick
Arrangör
Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet
Bild
Frida Magnusdotter Ivarsson

"Organisationer runt om i världen omfamnar digital teknik på nya sätt och genomgår en process som kallas digital transformation. Denna process handlar inte bara om teknologiska förändringar - digital transformation innebär också organisatoriska förändringar som möjliggörs och som följer av engagemang med digital teknik.

Trots uppmärksamheten kring ämnet behöver vi lära oss mer om rollen av meningsskapande i digital transformation. Något förenklat kan det ses som idéskapande i praktiken. Avhandlingen bygger på insikter från en fallstudie som utfördes mellan 2018-2022 på företaget Sydved som verkar inom den svenska skogsindustrin. I studien observerade och engagerade jag mig i meningsskapande som ägde rum i Sydveds "innovationslabb". Med andra ord var ”innovationslabben” möten som var utformade för att genom samtal utforska nya sätt att organisera sig i digitala ekosystem.

I denna avhandling visar jag hur begreppen frame shifting och frame blending är användbara för att förstå meningsskapande i digital transformation. Med dessa begrepp förklarar jag hur digital transformation formar sig genom "samtal" som utforskar likheter och skillnader mellan alternativa framtidsscenarier som innefattar digital teknik (vad som kan vara) och organisationens förflutna (vad som har varit). På detta sätt bidrar avhandlingen med ett annorlunda perspektiv för att förstå hur organisationer navigerar utmaningar av både meningsskapande och tid – såsom i samspelet mellan möjliga framtidsscenarier och en organisations förflutna - under digital transformation."

– Frida Magnusdotter Ivarsson, doktorand