Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fredrik Stenmark - Transurethral microwave thermotherapy and transurethral resection of the prostate. Evaluation and development

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för urologi

Disputation
Datum
21 maj 2021
Tid
09:00 - 11:30
Plats
Endast deltagande via länk, se information nedan

OBS! För att minska smittspridning av Covid-19 uppmanas publiken delta via den länk som publiceras här några dagar innan disputationen

Handledare: Johan Stranne
Biträdande handledare: Ralph Peeker

Opponent: Pernilla Sundqvist, institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet, Örebro
Betygsnämnd: Bengt Nellgård, Marianne Brehmer och Pernilla Dahm-Kähler