Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fredrik Olsen - Orthogeriatric anaesthesia - studies on the bone cement implantation syndrome, risk prediction and intraoperative haemodynamics

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, i ämnet anestesiologi och intensivvård

Disputation
Datum
16 jun 2021
Tid
09:00 - 11:30
Plats
Endast deltagande via länk, se information nedan

OBS! För att minska smittspridning av Covid-19 uppmanas publiken delta via denna länk:  https://videoapi.vgregion.se/meet/3/703mxr3RXD/6l37JDoeKdSwDAnNm

Handledare: Sven-Erik Ricksten
Bihandledare/huvudhandledare: Bengt Nellgård

Opponent: Jonas Åkeson, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Lund
Betygsnämnd: Khalil Helou, Mikael Bodelsson och Katarina Nilsson Helander