Länkstig

Från dynamisk utveckling till systematisk klassificering

Kultur & språk

Ett arbetsseminarium om att beskriva framväxten av entomologiska fackord ur ett kognitivt perspektiv.

Seminarium
Datum
22 sep 2022
Tid
15:15 - 17:00
Plats
C252 på Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg

Medverkande
Lena Rogström, Göteborgs universitet
Arrangör
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

På seminariet vill jag diskutera tre saker:

1. Terminologi som kan, eller bör, användas respektive undvikas. Som ovan kognitivist är det lite svårt att navigera, och jag behöver helt enkelt rådgöra om några saker.

2. Problem som uppstår när man ska undersöka utvecklingen i ett historiskt material, såsom excerpering, kategorisering och betydelseanalys. Ibland är materialet svårt att läsa och förstå för att det är gammalt och hjälpmedlen få. Dessutom utvecklas ordförrådet, vilket försvårar kategoriseringen. 

3. Framväxten av terminologi och förhållandet till modern entomologi som ju bygger på strikta taxonomier, gärna grundade på DNA-analys av insekter.