Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Per Pixel Petterson/Göteborg & Co
Länkstig

Framtidens Göteborg - Teknostad, ekostad eller annat?

Hållbarhet & miljö
Populärvetenskap

Göteborgs luft- och klimatnätverk, GAC bjuder in till frukostmöte för att diskutera Göteborgs framtida luftmiljö ur ett brett perspektiv.

Webinar
Datum
15 jun 2021
Tid
08:00 - 09:00
Plats
Webinar
Sista anmälningsdag
14 juni 2021
Ytterligare information
Anmälan och mer
information

Medverkande
Erik Svensson, Göteborgs stad
Björn Siesjö, Göteborgs stad
Maria Schnurr, RISE
Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet
Filip Johnsson, Chalmers
Arrangör
Göteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Anmälan är stängd.

Vi diskuterar utvecklingsmöjligheter för staden med fokus på Göteborgs framtida luftmiljö ur ett brett perspektiv. Vi tar avstamp i en presentation över hur stadens luftmiljö har utvecklats historiskt.

Från detta gör vi en utblick över vad vi kan förvänta oss för fortsatt utveckling av luftmiljön och hur det kopplar till den framtida stadsutvecklingen när det gäller stadsplanering och byggande. Vi diskuterar möjligheter utifrån perspektiven stadsplanering, byggande och transporter inklusive de målkonflikter som kan uppkomma, till exempel transporter kontra luftmiljö och förtätning kontra behov av offentliga grönytor. Hur kommer utvecklingstrender inom dessa områden påverka stadens resiliens och luftmiljö?

Vi har bjudit in fyra talare som vi tror har olika och spännande perspektiv på dessa frågor.

Mötet hålls via Zoom.

Föreläsare:
Erik Svensson, Göteborgs stad
Luftmiljöns utveckling - bättre, sämre eller annat?

Björn Siesjö, Göteborgs stad
Förtätning - offentliga grönytor eller annat?

Maria Schnurr, RISE
Transportlösningar - mobilitetstjänster, mobilitetshubbar eller annat?
Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet
Framtida transportbehovet - mer, mindre eller annat?

Moderator: Filip Johnsson, Chalmers

Läs mer och anmäl dig här: https://ui.ungpd.com/Events/d21642bb-6abf-46db-b6ea-114ca6c8112f