Länkstig

Framlägg: Charlotte Lennartsdotter och Anna Winlund

Kultur & språk

Framlägg av Charlotte Lennartsdotter och Anna Winlund.

Seminarium
Datum
25 apr 2023
Tid
15:15 - 17:00
Plats
C442 (Humanisten)

Arrangör
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Charlotte Lennartsdotter (CUL-doktorand) presenterar sitt avhandlingsprojekt: ”Det språkliga perspektivets betydelse i biologiämnets didaktik – fältstudier i undervisningen och elevers skrivande i biologi”.

Anna Winlund presenterar artikelmanus: “I feel like we cannot manage without her” – literacy brokers for recently immigrated adolescents with little prior experience of school-based learning.
I artikeln undersöks begreppet literacy brokers (Brandt 1989) i undervisning av nyanlända ungdomar med kort skolbakgrund på gymnasieskolans Språkintroduktion. Analysen av data, som samlades in 2017/18, visar hur eleverna fick lära sig nya litteracitetspraktiker, men också att vissa av deras tidigare praktiker nedvärderades.