Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Förskolebarns samspel med digitala medier

Utbildning & lärande

Kollegiet för didaktik och barns lärande välkomnar till seminarium öppet för alla intresserade! Ingen föranmälan krävs.

Seminarium
Datum
16 mar 2021
Tid
15:00 - 16:30
Plats
Seminariet hålls via Zoom - se nedan under "Bra att veta"
Ytterligare information
Läs mer om
kollegiet

Medverkande
Kristina Walldén Hillström, Högskolan i Gävle
Bra att veta
Länk till Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/4547494773
Lösenord: 073722
Arrangör
Kollegiet för didaktik och barns lärande

Presentation berör innehållet i den avhandling Kristina Walldén Hillström disputerade med vid Uppsala Universitet i juni 2020 och som har titeln I samspel med digitala medier – barns deltagande i multimodala literacypraktiker. Avhandlingen handlar om barns och förskollärares samspel med digitala medier i vardagliga aktiviteter på två förskolor. Fokus i avhandlingen riktas mot barns deltagande i aktiviteter där digitala medier är centrala liksom hur digitala medier integreras och blir en del av barns vardagliga aktiviteter i förskolan. De kompetenser och literacyfärdigheter som kommer till uttryck i barnens samspel med digitala medier står också i fokus. I relation till detta studeras även några sociala och kulturella förutsättningar för att barn skall kunna använda digitala medier i förskolan.