Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Föreläsning med mottagaren av Hasselbladspriset 2020: Alfredo Jaar

Kultur & språk

I samband med prisutdelningen av kommer Alfredo Jaar ge en föreläsning på HDK-Valand. Föreläsningen kommer att streamas.

Föreläsning,
Webinar
Datum
13 okt 2021
Tid
15:00 - 16:30
Plats
HDK-Valand (lokal TBA)

Medverkande
Alfredo Jar
Bra att veta
Deltagarantalet på plats kan komma att begränsas med hänseende av pågående pandemi. Sidan kommer att uppdateras.
Arrangör
HDK-Valand i samarbete med Hasselblad Center

Stiftelsens motivering till valet av Alfredo Jaar som 2020 års pristagare:

“Alfredo Jaar utforskar komplexa sociopolitiska teman och etiska frågor om representation. Med stillsamma och meditativa verk bemöter han de stora världshändelserna. Han vittnar om humanitära katastrofer och effekterna av militär konflikt, politisk korruption och ekonomisk ojämlikhet i hela världen. Alfredo Jaars fotografier, filmer, noggrant utarbetade installationer och samhällsbaserade projekt provocerar och stör invanda uppfattningar om verkligheten. Kärnan i Jaars arbeten är vad han kallar för bilders politik. Han ifrågasätter hur vi använder och konsumerar bilder och pekar på fotografins och medias begränsade förmåga att representera betydande händelser.”

Biografi

Alfredo Jaar föddes i Santiago, Chile, 1956. Han studerade arkitektur och filmskapande och har en examen från Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura 1979 och Universidad de Chile, Santiago, 1981. Jaar emigrerade från Chile 1982, under Pinochets militärdiktatur. Hans utställning på Fundación Telefonica i Chile, Santiago (2006), var hans första i sitt hemland på 25 år. Jaar bor och arbetar i New York.

Alfredo Jaar har under hela sin karriär tagit upp kontroversiella teman. The Sound of Silence (1995) är en filminstallation baserad på det Pulitzerprisbelönta fotografiet av en svältande pojke och en gam, som tagits av den sydafrikanske fotojournalisten Kevin Carter under hungersnöden i Sudan 1993. Alfredo Jaars installation består av ett utrymme med en vägg av lysrör på utsidan som förblindar besökaren med sitt starka ljus. Inuti visas en film som beskriver Kevin Carters fotografi och de kritiska reaktionerna den orsakade, vilket resulterade i Carters självmord. Fotografiet och dess mottagande pekade på åskådarens roll och ansvar i mötet med mänskligt lidande. Jaars arbete undersöker centrala journalistiska frågor som rör politik och etik i bilder, information och berättelser.

Searching for Africa in LIFE (1995) fokuserar på frånvaron av referenser till Afrika i tidskriften LIFE. Det är en samling av 2 128 kronologiskt ordnade omslag av tidskriften från det första numret 1936 till det sista 1996. Jaar använder en liknande formel i verket med titeln From TIME to TIME (2006), som återigen belyser rasismen som styr uppfattningen av den afrikanska kontinenten i globala Nord.

Jaars mest uppmärksammade och långsiktiga arbete är The Rwanda Project (1994–2000). Det är ett svar på den tystnad, likgiltighet och passivitet från globala Nord till händelserna i Rwanda som skördade över en miljon liv. Med hjälp av bland annat överlevandes vittnesmål och bilder, avslöjar projektet världens tystnad inför folkmord och testar besökarens desensibilisering mot bilder av våld. Det undersöker också konstens begränsade förmåga att representera tragedi.