Länkstig

Föreläsning, Empowering parents, children and carers impacted by Parental Mental Illness

Forskning

Föreläsning med professor Darryl Maybery

Föreläsning
Datum
30 maj 2023
Tid
10:15 - 12:00
Plats
F7, Haraldsgatan 1, Göteborg
Ytterligare information
Länk till föreläsningen

Professor Darryl Maybery är psykolog och forskare och arbetar på Monash University i Melbourne, Australien. Hans forskning fokuserar huvudsakligen på familjer där en förälder har psykisk ohälsa och hur det kan påverka barnen i familjen. Professor Maybery är världsledande inom detta forskningsområde med över 140 publikationer däribland 100 vetenskapliga artiklar och hans forskningsprojekt bedrivs på landsbygd, i städer och i internationella samarbeten. En Zoomlänk till evenemanget kommer att publiceras på denna sida senast den 29 maj.