Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Förändrade ledningsprocesser med vision, syfte och mål som utgångspunkt – rektorer i förskolan utvecklar sin praktik

Utbildning & lärande

Lisa Yngvesson presenterar resultat och lärdomar från sin masteruppsats inom NoMia.

Seminarium
Datum
1 dec 2021
Tid
16:00 - 17:30
Plats
Ej klart ännu.

Förskolan växte fram från privata initiativ och fick på så vis en hög grad av självständighet och en professionalisering där yrkesföreträdare utövade stor makt över verksamhetens mål och innehåll. Arbetslagets gemensamma ansvar introducerades genom Barnstugeutredningen (SOU1972:26) och även om förskolans styrning har förändrats under åren har inte organisationen förändrats i samma takt.

Förskolans uppdrag har under åren blivit alltmer omfattande och både organisering, uppdrag och rektors ansvar kan idag jämställas med grundskolan. Rektor förväntas ha kunskaper inom en rad olika områden så som bland annat ekonomi & budget, personal, arbetsmiljö och kvalitetsutveckling. Stora utmaningar finns inom förskolan att organisera och utveckla nya arbetssätt och arbetsformer utifrån ett förtydligande uppdrag som tilldelades både rektorer och förskollärare dels genom förskolans inträde i skollagen 2011 (skollagen 2010:800) dels genom förskolans nya läroplan (Läroplan för förskolan [Lpfö18), 2019) som trädde ikraft den 1 juli 2019.

Seminariet utgår från min masteruppsats från våren 2021 och baseras på ett utvecklingsarbete där rektorer i förskolan ges kunskaper inom organisationsforskning och management. Frågeställningarna sökte svar på hur rektorernas översättningsprocess sker och vad som bli framträdande i deras beskrivningar. Resultatet visar att teoretiska begrepp inom organisationsforskning och management stärker rektorernas ledarskap och trygghet vid beslutsfattandet. Framträdande i översättningarna är bland annat en förändrad syn på begreppen vision, syfte och mål samt en förändrad syn på kvalitet och förskolans bemanning och schemaprocess.

Varmt välkomna! 

/Åsa Hirsh och Anette Olin (ordf.), Fredrik Dahl & Peter Johannesson (sekr.)

https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/var-forskning/aktionsforskningskollegiet