Bild
Logo Ocean Conference 2022.
Foto: annes Klostermann / Ocean Image Bank
Länkstig

FN:s havskonferens i Lissabon

Hållbarhet & miljö

Portugal och Kenya står värdar för för FN:s havskonferens 2022. Deltar gör representanter från 193 länder, som ministrar, akademiska institutioner, organisationer, privata sektorn och initiativ från det civila samhället, samt omkring 25 stats- och regeringschefer. Temat för konferensen är "Scaling up ocean action, based on science and innovation for the implementation of Goal 14: stocktaking, partnerships and solutions".

Konferens
Datum
27 jun 2022 - 1 jul 2022
Plats
Altice Arena, Lisbon, Portugal
Ytterligare information
UN Ocean
Conferencec

Arrangör
FN

I FN:s resolution om 2022 års havskonferens fastställs att man måste godkänna en deklaration som är "kort, koncis, handlingsinriktad och som har förhandlats fram mellan regeringarna" och som pekar på lösningar för att uppnå det särskilda målet för hållbar utveckling för oceanerna (SDG14). Det handlar bland annat om avtal om skydd av den biologiska mångfalden på öppet hav och att minst 30 procent av haven ska vara skyddade områden i slutet av detta årtionde.

Centrum för hav och samhälle är på plats i Lissabon och arrangerar 27 juni två sidoevent illsammans med bland andra Havsmiljöinstitutet. Ett om planetära gränser och ett om ungas engagemang.

The Invisible Global Crisis: Exceeding the Limits of the Pollution Planetary Boundary

En nypublicerad studie slår fast att planeten och haven har nått gränsen för vad den klarar av när det kommer till kemikalie- och plastföroreningar. I detta sidoevent fokuserar vi på vilka möjligheter vi har för att tackla detta hot mot marint liv, såväl som mot människans framtid. Vi använder tusentals kemikalier och plaster varje dag. I studien har effekterna av några av dessa studerats och resultaten visar att flera av dem skadar människor och ekosystemet över hela livscykeln - från produktion till användning och avfall. De läcker ut i alla delar av planetens ekosystem och stör den naturliga balansen i jordens system.

Från Göteborgs universitet medverkar bland annat Bethanie Carney Almroth, professor i ekotoxikologi och zoofysiologi vid Institutionen för biologi och miljövetenskap och Martin Hassellöv, professor vid Institutionen för marina vetenskaper.

Läs mer om eventet The Invisible Global Crisis: Exceeding the Limits of the Pollution Planetary Boundary

Arrangörer
• Centrum för Hav och samhälle, Göteborgs universitet
• Havsmiljöinstitutet
• International Pollutants Elimination Network (IPEN),
• Indian Ocean Marine Science Association (WIOMSA).
 

The Ocean Literate Society - Youth Engagement and Intergenerational Collaboration

Barn och unga är den generation som kommer att påverkas mest av de beslut som tas, eller inte tas, idag. Samtidigt tar unga alltmer plats när det kommer till att debattera och påverka klimatdebatten. Framtiden tillhör dem och deras engagemang bidrar i kampen för en hållbar värld. Under FN:s havskonferens, i Lissabon juni/juli 2022, intar en panel med representanter från olika ungdomsrörelser, initiativ och organisationer scenen, på plats för att företräda sina och framtida generationers intressen. Även biståndsminister Matilda Ernkrans deltar. Målet med eventet är att visa upp en bred variation av ungdomsrörelser och även organisationer och projekt, inom akademi och den privata sektorn, som strävar efter kunskapsutbyte, havsmedvetenhet och samarbete över generationsgränserna. Korta presentationer kommer att varvas med diskussioner, där besökare är välkomna att delta.

Läs mer om eventet Youth Engagement and Intergenerational Collaboration

Arrangörer
• Marint kunskapscenter i Malmö
• Centrum för Hav och samhälle, Göteborgs universitet
• Havsmiljöinstitutet
• EarthEcho International
• High Seas Alliance
• Global Youth Biodiversity Network

Här finns mer information om FN:s havskonferens i Lissabon