Bild
Pedagogens A-hus vid Grönsakstorget
Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25, Göteborg
Länkstig

Fler vägar till arbetslivet

Samhälle & ekonomi
Utbildning & lärande

Den statliga utredningen "Fler vägar till arbetslivet" pågår under ledning av professor Joanna Giota. Den 3 april presenterar hon utredningens arbete fram till vt-23 och tar emot inspel från seminariedeltagarna.

Seminarium
Datum
3 apr 2023
Tid
15:00 - 16:30
Plats
Pedagogen, hus A, sal AK2 136 och via Zoom
Ytterligare information
Länk för att delta via
Zoom

Bra att veta
Zoom meeting ID: 684 8218 5864
Passcode: 760992
Arrangör
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Den statliga utredningen Fler vägar till arbetslivet tillsattes i juni 2022 av dåvarande regering. Till särskild utredare utsågs Joanna Giota, professor i pedagogik på IPS, Göteborgs universitet.

Bakgrunden är bland annat att cirka 14 procent av alla elever lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet och därmed stängs ute från såväl högskoleförberedande utbildningar som från att kunna gå ett nationellt yrkesprogram, samtidigt som det finns stor efterfrågan på yrkesutbildad personal på arbetsmarknaden.

Som särskild utredare ska Joanna Giota föreslå fler vägar till arbetslivet i gymnasieskolan som tar hänsyn till behoven på arbetsmarknaden, elevers olika förutsättningar och att många elever inte är redo att göra yrkesval redan i årskurs 9. Utredningen ska bland annat undersöka hur ungdomar utan behörighet till gymnasieskolans nationella program kan erbjudas valbara yrkesutbildningar och hur elever på högskoleförberedande program som vill arbeta efter gymnasieskolan kan erbjudas yrkesutbildning. 

På seminariet kommer Joanna Giota att presentera utredningens arbete fram till vt-2023. Syftet med seminariet är bland annat att deltagare ska kunna lämna inspel till utredningen. Uppdraget ska redovisas senast den 5 juni 2024.

Utredningens direktiv 2022:74 kan hämtas från regeringens webbplats.

Läs mer om tillsättningen av Joanna Giota på GU.se.