Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fernando Ruiz-Jasbon - Aspects on the use of slowly degradable mesh in inguinal hernia

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet kirurgi

Disputation

Bra att veta
OBS! För att minska smittspridning av Covid-19 ombeds publiken vid disputationen att delta via denna länk enligt nedan.

Länk till disputationen: : https://gu-se.zoom.us/j/63988617108?pwd=ckhEcW9GTmdWb1RCZTVhTXFVNElxUT09 

Opponent: Professor Lars Enochson, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet, Sverige

Betygsnämnd: Roger Olofsson Bagge, Inga-Lena Nilsson och Anders Thorell
 

Huvudhandledare: Marie-Louise Ivarsson
Bihandledare: Peter Falk

Länk till avhandlingen