Bild
Porträtt av Lars Sandman, Eskil Degsell, Karl Swedberg, Morten Sager och Charlotta Kronblad, samt semiariets titel och datum.
På bilden syns från vänster Lars Sandman, Eskil Degsell, Karl Swedberg, Morten Sager och Charlotta Kronblad.
Foto: Emma Busk Winquist (Lars Sandman), Gunnar Jönsson (Eskil Degsell), Cecilia Hedström (Karl Swedberg), Nora Lorek (Morten Sager).
Länkstig

Evidensbegreppet i framtidens hälso- och sjukvård med fokus på digitalisering och precisionshälsa

Forskning
Hälsa & medicin

Varmt välkomna på detta seminarium som kommer att fokusera på hur den traditionella förståelsen av evidens inom hälso- och sjukvården påverkas i ljuset av digitalisering och precisionshälsa. Hålltider: 13.30-15.15 seminarium och 15.15-16.00 efterföljande mingelfika.

Seminarium,
Webinar
Datum
12 mar 2024
Tid
13:30 - 16:00
Plats
K Isaksson, Medicinaregatan 16
Kostnad
Nej
Sista anmälningsdag
4 mars 2024

Arrangör
Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet GPCC
Anmälan är stängd.

Seminariet kommer belysa bland annat:

  • Dataanalys och AI i evidensskapande: Hur kan stora datamängder och artificiell intelligens bidra till utvecklingen av nya evidensbaserade metoder?
  • Individualiserad vård: Diskutera hur precisionshälsa förändrar synen på evidens genom att lägga större vikt vid individanpassade behandlingsstrategier.
  • Evidens i realtid: Hur kan digitala verktyg och kontinuerlig datainsamling ge upphov till nya former av evidens som är mer dynamiska och anpassade efter individuella patienters behov?
  • Etiska och juridiska aspekter: Hur hanterar vi integritets- och etiska frågeställningar som uppstår i samband med digital insamling och analys av hälsodata?

Panel:

Lars Sandman, professor och föreståndare för Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet. Ordförande i Sahlgrenska universitetssjukhusets etikråd, samt etisk rådgivare vid TLV, SBU, Socialstyrelsen och NT-rådet. Hans forskningsinriktning är organisationsetik inom hälso- och sjukvården med fokus på prioriteringar och etisk analys av vårdens metoder.

Charlotta Kronblad, postdoc vid Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet, doktor i digital transformation, Chalmers tekniska högskola. Forskar även vid House of Innovation på Handelshögskolan i Stockholm. Hon fokuserar på digitaliseringen av juristbranschen samt vilka nya krav på juridiken, och juridiska institutioner, som dagens snabba digitalisering av samhället medför.

Eskil Degsell, vice ordförande i Svenska Hjärntumörföreningen, engagerad vid NOCRiiC vid hjärntumörflödet vid Karolinska Universitetssjukhuset, anknuten till forskning vid Karolinska Institutet och ledamot i GPCC:s Personråd för patienter och närstående. Anknuten till BioBank Sverige. Han verkar för att göra samhället lite bättre för patienter, närstående och efterlevande, och för att synliggöra att hälsa och välbefinnande inte bara skapas i vårdmötet.

Morten Sager, docent vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, samt ansvarig för masterutbildningen i evidensbasering som riktar sig till studenter och verksamma praktiker inom vård, omsorg och skola. Hans forskning har fokuserat på hur ny kunskap skapas och bidrar till välfärdens utformning såväl inom medicin, socialtjänst och folkhälsoarbetet.

Moderator: 

Karl Swedberg, seniorprofessor i kardiologi och vårdvetenskap och överläkare vid medicinkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra. Han är vetenskaplig rådgivare vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC).