Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Eva Angelini - Postoperative pain management in planned lumbar spine surgery: Implementing structural changes in a complex healthcare setting

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper i ämnet ortopedi

Disputation
Datum
5 feb 2021
Tid
09:00 - 11:30
Plats
Endast deltagande via länk, se information nedan

OBS! För att minska smittspridning av Covid-19 uppmanas publiken delta via denna länk https://videoapi.vgregion.se/meet/3/54O2xwO77J/VR26xQwoB7Ty0kBXJ

Opponent: Boel Andersson Gäre, Jönköping University, Jönköping
Betygsnämnd:  Ewa-Lena Bratt, Ann Catrine Eldh och Maziar Mohaddes

Huvudhandledare: Adad Baranto
Bihandledare: Helena Brisby, Helle Wijk och Axel Wolf