Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ett seminarium om död och begravning

Kultur & språk

Högre seminariet med Daniel Enstedt, Jessica Moberg och Wilhelm Kardemark (LIR).

Seminarium
Datum
7 apr 2021
Tid
15:15 - 17:00
Plats
C664, Humanisten, och Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/62734102405

Vid seminariet presenteras två religions­vetenskapliga projekt som på olika sätt behandlar frågor om död, begravning, gravplatser, minnen och sorg. Daniel Enstedt presenterar Cultural and religious perspectives in palliative care, ett fältstudie­basert pilotprojekt om palliativ vård, med fokus på hemsjukvård. I projektet undersöktes bland annat normer och värderingar bland vårdpersonal i den palliativa hemsjukvården där männi­skor som har migrerat till Sverige vårdas.

Jessica Moberg och Wilhelm Kardemark redogör för resultaten från Lek, rekreation och evig vila, ett pilotprojekt om göteborgares användande av begravningsplatser. I projektet undersöktes normer kopplade till platserna utifrån bland annat spatiala perspektiv.

Med avstamp i presentationerna av de två projekten välkomnar vi en diskussion om följande frågor: Hur kan framtida projekt om död, begravning, gravplatser, minnen och sorg i dagens Sverige utformas? Vilka erfarenheter kan vi dra från de tidigare studierna?

Ordförande: Martin Berntson. Seminariet hålls på svenska.