Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Erik Goth Småland: "Det frivillige fartøyvernet i Noreg - Historisk bakgrunn, omfang og motivasjon"

Kultur & språk

Avhandling för filosofie doktorsexamen i kulturvård.

Disputation
Datum
11 sep 2020
Tid
13:00 - 15:00
Plats
via Zoom och Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5C
Ytterligare information
Till
avhandlingen

Avhandlingens titel

"Det frivillige fartøyvernet i Noreg - Historisk bakgrunn, omfang og motivasjon"

Opponent

Dr Torgrim Sneve Guttormsen, NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning), Norge

Betygsnämnd

  • Docent Elisabeth Punzi, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
  • Dr. Mattias Frihammar, institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet
  • Docent Anders Houltz, Centrum för näringslivhistoria, Bromma

Ersättare

Docent Katarina Saltzman, institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet

Ordförande

Professor Ola Wetterberg, institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet

 

Disputationen kan ses på plats eller via zoom.

Zoomlänk: https://gu-se.zoom.us/j/63268514884?pwd=cHhLTTlva0VoS2NJbGlaWWYrWWR4QT09