Bild
Bilden visar energidryck som hälls ur en burk.
Foto: Pixabay
Länkstig

Energidrycker – är de verkligen olämpliga för ungdomar?

Forskning
Hälsa & medicin

Mia Ericson, professor på Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, medverkar i CERAs Journal club där vi diskuterar aktuell forskning som rör vårt område riskbruk, missbruk och beroende. Alla som är intresserade är hjärtligt välkomna att delta!

Webinar
Datum
17 okt 2023
Tid
13:00 - 14:00
Plats
Zoom, se bifogad länk

Medverkande
Mia Ericson, professor på Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Bra att veta
Ingen anmälan krävs.
Seminariet genomförs på svenska.
Arrangör
CERA: Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar föreläsaren Mia Ericson.
Mia Ericson
Foto: Johan Wingborg

Journal club om energidryckers effekter

Försäljningen av energidrycker ökar kraftigt och det kommer nya varianter hela tiden. Vissa typer av energidrycker riktar sig direkt till unga eller till fysiskt aktiva individer och marknadsförs som prestationshöjande. I artikeln som presenteras studerar författarna det vetenskapliga underlaget till vissa påståenden och de lyfter fram den kunskap som finns gällande energidrycker och konsumtion av ungdomar. 

Om seminariet

Zoomlänk till seminariet: 
https://gu-se.zoom.us/j/64822731012

Artikeln som kommer presenteras och diskuteras är:

Cadoni C, Peana AT. (2023) Energy drinks at adolescence: Awareness or unawareness?
Front Behav Neurosci. 17:1080963. doi: 10.3389/fnbeh.2023.1080963. PMID: 36891321 
Länk till artikeln:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnbeh.2023.1080963/full

Om CERAs Journal club

En Journal club är en bokklubb som tar upp kortare vetenskapliga texter, en modell som sedan länge använts inom medicinområdet – ett, informellt, lättsamt och socialt sätt att diskutera aktuell forskning. I CERAs Journal club diskuterar vi aktuell forskning som rör vårt område riskbruk, missbruk, beroende.

CERAs Journal club blir också en mötesplats för att träffas och diskutera hur relevant det som behandlas i den vetenskapliga texten är, för den egna verksamheten. Det är också ett bra forum för att utveckla sina färdigheter i kritisk läsning. Det sista är nog så viktigt, för det publiceras en hel del som inte riktigt håller den kvalitet man kan kräva av vetenskapliga publikationer.

Varje gång vi träffas i Journal club har en forskare inom CERA valt ut en aktuell forskningspublikation, som hen sedan vill diskutera och lyfta frågor kring. Du som är med i Journal club behöver inte förbereda dig inför mötet och du kan välja att aktivt delta i diskussionen eller att enbart var med och lyssna.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna att delta i CERAs Journal club!

Ta del av andra nyheter och evenemang på CERAs hemsida.
Kontaktperson på CERA: 
Katarina Englund