Länkstig

En oceanisk historia: En studie i tre delar om samspelet mellan människan och havet genom tiderna

Kultur & språk

Högre seminariet med Christina Schmidt, fil. dr i idéhistoria.

Seminarium
Datum
1 dec 2021
Tid
15:15 - 17:00
Plats
C664

Schmidt presenterar en kommande bok om havets idéhistoria. I boken diskuteras yrkesfiskets sociala egenart, och dess historiska rötter; den miljöhistoriska synen på naturförstörelse i allmänhet och exploatering av havet specifikt; liksom några exempel på skönlitterära verk som använt sig av havets humörsvängningar, och människors förhållande till dem, som metaforer för människans livsvillkor.

Ordförande: Johan Kärnfelt.
Seminariet hålls på svenska.

Högre seminariet vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion är en angelägenhet för samtliga ämnen. Här möts doktorander, forskare och studenter för idéutbyte och perspektiv utöver ämnesgränserna. Ingen föranmälan behövs!