Bild
Barnhänder
Foto: Shutterstock
Länkstig

En livräddares död

Forskning
Hälsa & medicin
Populärvetenskap

Om hur vår felaktiga användning av antibiotika håller på att göra det verkningslöst.

Föreläsning

Arrangör
Göteborgs universitet tillsammans med Kulturhuset i Bergsjön

För 100 år sedan var det vanligt att barn dog i bakterieinfektioner. Rik som fattig fick se att ett eller flera av familjens barn dog innan vuxen ålder. Antibiotikan kom att ändra detta dramatiskt. De senaste decennierna har vi vant oss vid att barn mycket sällan dör av bakterieinfektion. Men denna mirakelmedicin håller nu att förlora sin kraft när bakterier blir resistenta mot antibiotika.

Forskaren Bent Jörgensen berättar om varför det har blivit så – och vad vi kan göra åt det. Han har länge forskat i Vietnam, där problemet med antibiotikaresistens är mycket allvarligt och dagligen skördar liv bland landets barn.

Bent Jörgensen är freds- och utvecklingsforskare vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. Hans nuvarande forskning rör främst hälsa, lokal styrning och marginalisering i Vietnam, där han arbetar inom forskningsprogrammet ”Interventions to decrease CRE colonization and transmission between hospitals, households, communities and domesticated animals”. Forskningsprogrammet undersöker hur patienter som skrivs ut från sjukhus i Vietnam bär på antibiotikaresistenta bakterier (CRE) tillbaka till sina familjer och samhällen.

Mer information: https://www.gu.se/en/about/find-staff/bentjorgensen

Om forskarfredag
ForskarFredag skapar mötesplatser och dialog mellan forskare och allmänhet, visar vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara. 

Årets tema är Människan, hälsan och vattnet. Genom temat fördjupas kunskapen om vatten och hur vårt välmående hänger ihop med ett friskt ekosystem.

Göteborgs universitet arrangerar flera evenemang under hela veckan på olika platser runt om i Göteborg. 

Läs mer om Göteborgs medverkan på forskarfredag.