Länkstig

Emma Eckernäs – Pharmacokinetics and pharmacodynamics of the psychedelic compound DMT

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för farmacie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för farmakologi

Disputation
Datum
13 dec 2023
Tid
09:00 - 12:00
Plats
Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg
Ytterligare information
Länk till
avhandlingen

Opponent och betygsnämnd

Opponent: professor Inaki F Troconiz, Departamento de Tecnología y Química Farmacéuticas, Universidad de Navarra, Pamplona, Spanien

Betygsnämnd: professor Max Petzold, (ordf.), docent Elisabet Nielsen (UU) och professor Johan Lundberg (KI)

Bra att veta

Disputationen hålls på engelska.

Det går bra att delta på distans, disputationen kommer att streamas via Zoom Webinar, en länk publiceras senast dagen innan.

Den som deltar på distans har möjlighet att ställa frågor till disputanden, efter betygskommittén. Ordföranden för disputationsakten, professor Elisabet Jerlhag-Holm, läser upp dem för disputanden. Skicka dina frågor via Q&A-funktionen i Zoom Webinar.

Ny läkemedelsbehandling vid depression

Trots att ca 300 miljoner människor världen över lider av depression eller ångest är tillgången på effektiva läkemedelsbehandlingar fortfarande bristfällig. Detta har lett till ett ökat intresse för så kallade psykedeliska substanser som möjliga behandlingsalternativ. Forskning har visat att patienter som lider av depression upplever en förbättring, som ibland håller i sig över flera månader, efter bara en eller ett par behandlingstillfällen med psykedeliska substanser.

DMT är en av de psykedeliska substanser som har visat sig ha positiva effekter i patienter med depression. Substansen används även i forskning som undersöker det mänskliga medvetandet genom att studera vad som händer i hjärnan när man har en psykedelisk upplevelse. Trots det ökande antalet studier med DMT, saknas fortfarande en grundläggande förståelse för hur substansen beter sig i människokroppen.

För att kunna använda ett läkemedel på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt behövs en förståelse för hur läkemedlet tas upp och bryts ner i kroppen, läkemedlets så kallade farmakokinetik, samt hur de här processerna påverkar läkemedlets effekt, den så kallade farmakodynamiken.

I den här avhandlingen används data från kliniska studier med DMT för att undersöka hur DMT beter sig i kroppen. Avhandlingen presenterar nya fynd kring farmakokinetiken och farmakodynamiken för DMT samt hur dessa kan användas för att optimera doseringen av DMT i framtida studier. Förhoppningen är att detta kommer leda till en mer effektiv utveckling av DMT som ett potentiellt framtida behandlingsalternativ mot exempelvis depression.