Länkstig

Emilia Gryska - Automatic tumour segmentation in brain images - moving towards clinical implementation

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet medicinsk strålningsvetenskap

OBS: Disputationen kan även följas via länk: https://gu-se.zoom.us/j/66254751121?pwd=djVBVXNpT05MQXdCdGE1QjBsMjhPUT09

Huvudhandledare: Rolf A. Heckemann
Bihandledare: Justin Schneiderman och Isabella Björkmann-Burtscher

Opponent: Örjan Smedby, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Huddinge
Betygsnämnd: Toshima Parris, Peter Lundberg och Robin Strand