Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling

Utbildning & lärande

Välkomna till höstens första seminarium i Kollegiet för Inkludering, Likvärdighet och Specialpedagogik.

Seminarium
Datum
13 sep 2021
Tid
13:00 - 14:45
Plats
Zoom

Med Eva Hjörne, professor vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik och Roger Säljö, professor och senior forskare vid Institutionen för Pedagogik, Kommunikation och Lärande, Utbildningsvetenskapliga Fakulteten vid Göteborgs Universitet.

Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling

Elevhälsa har en central ställning i dagens skola med ett förstärkt uppdrag att främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevers lärande och välmående går hand i hand - när man lär sig mår man bra och tvärtom! Men vad innebär en förstärkt och förbättrad elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling i praktiken? Hur kan det genomföras konkret i skolan? Eva och Roger har tillsammans med en grupp forskare följt 160 skolors arbete runt om i Sverige som mynnade ut i en antologi som gavs ut under året:
Hjörne, E. & Säljö, R. Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling i teori och praktik. Detta kommer presenteras och fördjupas under kollegiet!

Zoom-länk: https://gu-se.zoom.us/j/66883224595

Varmt Välkomna!

Thomas Barow, ordförande
Helena Josefsson, sekreterare


Besök gärna vår hemsida: https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/kollegiet-for-inkludering-likvardighet-och-specialpedagogik-ils