Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Elena Camporesi – Candidate biomarkers for synaptic pathology

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi

Disputation
Datum
4 jun 2021
Tid
09:00 - 12:00
Plats
R-husets aula, Mölndals sjukhus, Mölndal
Antal platser
För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta digitalt via länk, se nedan.
Ytterligare information
Länk till
avhandlingen

Avhandlingens fullständiga titel

Candidate biomarkers for synaptic pathology: neurogranin, neuroligins and neurexins in neurodegenerative disorders

Opponent and betygsnämnd

Opponent: adjunct professor Annakaisa Haapasalo, Itä-Suomen yliopisto (University of Eastern Finland), Kuopio, Finland.

Betygsnämnd: professor Lars Westberg (ordf.), professor Mia Ericson och professor Stefan Lichtenthaler (Technische Universität München).

Bra att veta

Disputationen hålls på engelska.

För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta via streaming. Besök följande webbsida för att se disputationen:

  • Länk till videokonferensen
    (Använd följande webbläsare: “Chrome”, “Firefox” eller “Safari”. Webbläsaren “Internet Explorer” fungerar inte.)

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till disputanden, efter betygskommittén, dessa skickas via e-post till ordföranden för disputationen:
Docent Steinn Steingrimsson
steinn.steingrimsson@gu.se