Länkstig

Elements on Women in the History of Philosophy: Mary Wollstonecraft

Forskning
Kultur & språk

Tidigmoderna seminariet/Högre seminariet med Martina Reuter, Senior Lecturer, University of Jyväskylä.

Seminarium
Datum
5 okt 2022
Tid
13:15 - 15:00
Plats
C664, Renströmsgatan 6, Göteborg

Observera tiden!

På engelska/in English.

Samarrangemang med Högre seminariet vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori samt POW-nätverket.

Ordförande/Moderator: Cecilia Rosengren