Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ekonomiska intressen vs folkhälsa

Hälsa & medicin
Samhälle & ekonomi

Hur har alkoholindustrin agerat under pandemin och vilka lärdomar kan vi dra vad gäller stödjande av näringsintressen å ena sidan och stärkande av folkhälsan å den andra? Vilka erfarenheter finns från tobaksområdet och vad händer med den legala cannabisindustri som växer fram i Nordamerika?

Webinar
Datum
8 jun 2021
Tid
14:30 - 15:30
Plats
Zoom

Arrangör
Samarrangemang av CERA och IOGT-NTO med flera

Medverkande

Per Leimar politisk sekreterare i alkoholfrågor, IOGT-NTO
Helen Stjerna generalsekreterare, A Non Smoking Generation
Peter Moilanen chef, Narkotikapolitiskt Center

Innehåll

Per Leimar beskriver, med utgångspunkt i rapporten Alkohol och coronapandemin, hur alkoholindustrin agerat under pandemin, vilka effekter det kan ge och vilka lärdomar som kan dras vad gäller folkhälsa kontra ekonomiska intressen.

Utifrån erfarenheterna från tobakskonventionen lyfter
Helen Stjerna vinsterna med ett globalt ramverk, men
även de utmaningar som kvarstår.

Idag växer även en legal cannabismarknad fram.
Peter Moilanen berättar hur situationen ser ut just nu och vilka lärdomar som borde dras utifrån alkohol- och tobaksindustrins agerande.

Bakgrund

Under våren 2021 anordnas webbinarier med koppling till rapporten Alkohol och coronapandemin, som är skriven av ett flertal av världens ledande alkoholforskare. 

Rapporten ingår i en rapportserie om alkohol. Årets rapport är utgiven av: Svensk förening för allmänmedicin, Svensk sjuksköterskeförening, CERA, Stiftelsen Ansvar för Framtiden, Actis-Rusfeltets samarbeidsorgan, Alkohol & Samfund, Hela människan, IOGT-NTO, MA – Rusfri Trafikk, MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Sveriges Blåbandsförbund och Sveriges Frikyrkosamråd, Svensk förening för Beroendemedicin, SIGHT 2021.

Kontakt

Kontaktperson på CERA och Göteborgs universitet: Katarina Englund