Bild
Genrebild för konferens om kriskommunikation
Länkstig

Ecreas 7:e internationella konferens om kriskommunikation

Samhälle & ekonomi

Kommunikation ur ett medborgarperspektiv – urbana risker och kriser. Det är temat för Ecreas 7:e internationella konferens om kriskommunikation som hålls i Göteborg.

Konferens
Datum
5 okt 2023 - 7 okt 2023

Arrangör
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet

ECREA:s 7:e internationella konferens om kriskommunikation äger rum i Göteborg den 5–7 oktober 2023.

Temat är kommunikation i samhällskriser som kan uppstå i urbana miljöer, såsom sociala kriser, större olyckor och naturkatastrofer, ur ett medborgarperspektiv.

Både forskning och praktik

Vi bjuder in både forskare och praktiker verksamma inom kommunikation, journalistik, affärsverksamhet, marknadsföring, hälsa, juridik, politik, polisarbete, tvärkulturell forskning, utbildning och fortbildning.

Deltagare på konferensen kan presentera ett eget bidrag eller medverka som åhörare. Vi välkomnar särskilt konferensbidrag om kommunikation i samband med urbana kriser som tar avstamp i ett medborgarperspektiv, men även bidrag som tar upp andra teman är välkomna. Vi uppmuntrar också bidrag som fokuserar på nya angreppssätt när det gäller teori, metodik, utbildning, praktik och teknik i samband med risk- och kriskommunikation.

Pre-conference för doktorander

För doktorander hålls en pre-conference dagen innan, den 4 oktober, då de kan presentera sina projekt för varandra och även träna sig på att kommunicera sin forskning till nyhetsmedier och allmänhet.

Värdar

Värdar för konferensen är Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet.

Anmälan

För mer information om konferensen och anmälan, se konferensens webbplats www.crisis7.com

ECREA

European Communication Research and Education Association (ECREA) är den stora europeiska organisationen för kommunikationsforskare.