Bild
Illustration som visar himlen över Frölunda.
Foto: Illustratör: Vanja Larberg
Länkstig

Docentföreläsning: Himlar över Frölunda: Urban ojämlikhet, sociologi och konst

Forskning
Samhälle & ekonomi

Välkommen att delta i en docentföreläsning med Helena Holgersson. Föreläsningen har titeln "Himlar över Frölunda: Urban ojämlikhet, sociologi och konst".

Föreläsning
Datum
20 sep 2023
Tid
13:15 - 15:00
Plats
Rum D207, ingång via Sprängkullsgatan 25, Göteborg

Medverkande
Föreläsare: Helena Holgersson
Ordförande: Mattias Wahlström
Bra att veta
Föreläsningen hålls på svenska.

I sin docentföreläsning tar Helena Holgersson avstamp i en pågående studie om upprustningen av Frölunda för att reflektera kring hur hon sedan sin disputation 2011 fortsatt att undersöka urban ojämlikhet som forskare och lärare på Humanistiska fakulteten, ofta i samarbete med olika kulturutövare. Teoretiskt står C Wright Mills klassiska uppmaning till forskare att undersöka kopplingen mellan privata bekymmer och allmänna problem i fokus, och Holgersson reflekterar kring hur sociologers analyser av samhället kompletteras av litterära och konstnärliga skildringar.

Illustratör: Vanja Larberg

Föreläsningen utgår även från Holgerssons artikel ”The sociological craft through the lens of theatre: A call for imaginative critical research” (Sociologisk forskning 2021, nr 4): https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1638981/FULLTEXT02.pdf