Länkstig

Docentföreläsning: Conservation genetics in practice

Naturvetenskap & IT

Docentföreläsning med Marlene Jahnke vid Institutionen för marina vetenskaper.

Föreläsning
Datum
25 jan 2023
Tid
14:15 - 15:00
Plats
Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5 A MITTSALEN (plan 3)

Marlene Jahnke håller sin docentföreläsning med namnet "Conservation genetics in practice".