Bild
Seriebild visar torskar från olika havsområden
Länkstig

DNA-analys avslöjar fiskbestånd i svenska hav

Populärvetenskap

Populärvetenskaplig föreläsning av Carl André

Föreläsning
Datum
1 jul 2021
Tid
18:00 - 18:45
Antal platser
50 i hörsalen
Kostnad
fri entré

Medverkande
Carl André
Arrangör
Tjärnö marina laboratorium

De flesta fiskarter är uppdelade i flera bestånd, som ofta har olika skötsel och fiskekvoter. Vi talar om Östersjötorsk och Kattegattorsk som är separerade geografiskt. Sill och strömming, men också höstlekande och vårlekande sill som är separerade på grund av olika lektid under året. Dessutom finns kryptiska bestånd som vi människor inte kan se skillnad på. Tills vi utvecklade DNA-tekniken. Här går utvecklingen rasande fort och vi kan nu följa fisken från fångst till fat med moderna genetiska metoder.

Professor Carl André är anställd vid Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet, med placering på Tjärnö marina laboratorium. Hans forskningsintresse är marin populationsekologi och populationsgenetik.