Länkstig

Disputation William Illsley: Assembling the Historic Environment: Heritage in the Digital Making

Kultur & språk

Doktorsdisputation inom ämnet litteraturvetenskap.

Disputation
Datum
25 mar 2022
Tid
14:15 - 17:00
Plats
J330, Humanisten

Arrangör
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet

Respondent: William Illsley, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Avhandlingens titel: Assembling the Historic Environment: Heritage in the Digital Making

Betygsnämnd:
Professor Jenny Bergenmar, Göteborgs universitet

Docent Christina Fredengren, Stockholms universitet

Professor Cornelius Holtorf, Linnéuniversitetet

Ersättare vid förfall för ledamot i betygsnämnden:

Docent Christian Horn, Göteborgs universitet

Opponent: doktor Stuart Dunn, King’s College, London

Ordförande: doktor Cecilia Lindhé, Göteborgs universitet